Bảo hiểm xã hội cắt giảm gần 90 bộ thủ tục hành chính

“Nếu như năm 2015 ngành bảo hiểm có 114 bộ thủ tục hành chính, thì đến nay ngành cắt giảm xuống còn 25 thủ tục. Kết quả này góp phần giúp doanh nghiệp và người dân giảm đáng kể thời gian, chi phí trong các giao dịch với cơ quan BHXH…”.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khẳng định như trên về công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành.

Bảo hiểm xã hội cắt giảm gần 90 bộ thủ tục hành chính ảnh 1
Người dân thực hiện giao dịch với ngành bảo hiểm. Ảnh: V.LONG

Đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, ngành đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian liên quan đến báo cáo các trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp trong tháng gửi cơ quan BHXH để giải quyết chế độ cho người lao động.

Chẳng hạn, với hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đang làm việc bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, ngành đã bỏ thành phần hồ sơ là bản sao biên bản điều tra tai nạn lao động, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản đo đạc môi trường lao động có yếu tố độc hại, sổ BHXH.

Với hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đối với người lao động, ngành đã đơn giản mẫu văn bản đề nghị của đơn vị theo hướng bỏ yêu cầu kê khai theo cách thức người khai phải viết rõ nội dung và thay bằng hình thức lựa chọn đánh dấu vào các ô có chứa nội dung phù hợp.

Đối với mẫu danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, BHXH bỏ xác nhận của người lập biểu và công đoàn cơ sở (chỉ yêu cầu duy nhất 1 chữ ký xác nhận của đơn vị).

BHXH cũng bỏ việc phải gửi bản giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính khi thực hiện qua giao dịch điện tử với các hồ sơ như tờ khai của thân nhân khi thực hiện giải quyết chế độ tử tuất; Giấy ủy quyền khi thực hiện “giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu”.

Đối với TTHC thuộc lĩnh vực thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, người sử dụng chỉ cần khai báo năm tiêu thức trong tổng số 13 tiêu thức của mẫu tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT khi cập nhật các nội dung thay đổi về thông tin của đơn vị.

Người lao động cũng chỉ cần rà soát để xác nhận 6 tiêu thức trong tổng số 19 tiêu thức của mẫu tờ khai cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT của người lao động khi cập nhật thay đổi thông tin của người lao động.

Sự thay đổi này giúp doanh nghiệp giảm được thời gian kê khai lại các tiêu thức khác trong mẫu tờ khai khi có thay đổi thông tin so với việc áp dụng quy định trước đó.

“Với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT làm trung tâm phục vụ, công tác cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin luôn được ngành BHXH Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hướng tới nền hành chính phục vụ…”- đại diện BHXH Việt Nam khẳng định.