Bắt buộc dùng hóa đơn điện tử từ 2018

Trong đó, các DN mới thành lập, các DN có vi phạm hoặc bị phân loại rủi ro cao sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Các DN trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao sẽ dùng hóa đơn điện tử. DN ngoài các khu này nhưng có số vốn trên 15 tỉ đồng cũng phải dùng hóa đơn điện tử.

Theo lộ trình, từ đầu năm 2019, 30% các tổ chức, DN còn lại sẽ áp dụng hóa đơn điện tử. Từ đầu năm 2020, 80% các DN, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Cũng từ năm 2020, các hộ kinh doanh có doanh thu/năm từ 3 tỉ đồng trở lên cũng được triển khai áp dụng hóa đơn điện tử.

Theo đánh giá tác động của Bộ Tài chính, sử dụng hóa đơn điện tử giúp DN giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy như giảm chi phí giấy in, chi phí mực in, chi phí chuyển hóa đơn, giảm chi phí lưu trữ hóa đơn, không cần không gian lưu trữ hóa đơn…

DN cũng được giảm thủ tục hành chính như không phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế, không phải đăng ký mẫu hóa đơn điện tử vì phần mềm điện tử đã tự động kết chuyển.