Bắt buộc nộp Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thông tư nêu rõ cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá phải tự nộp khoản đóng góp bắt buộc vào tài khoản của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá cùng với thời điểm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể, đối với thuốc lá nhập khẩu thì cơ sở nhập khẩu phải nộp khoản đóng góp bắt buộc trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng. Đối với thuốc lá sản xuất trong nước và đối với thuốc lá mua để xuất khẩu (nhưng được bán trong nước) thì thời hạn nộp khoản đóng góp bắt buộc chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai khoản đóng góp bắt buộc.

Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 31-5 tới đây.

N.ANH