Bắt đầu xử lý bù lún cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Theo đó, dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi được phân chia thành 13 gói thầu. Trong đó, tám gói thầu thuộc đoạn tuyến hợp phần JICA tài trợ (gói thầu số 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6 và 7) đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 2-8-2017; năm gói thầu thuộc đoạn tuyến hợp phần WB tài trợ (gói thầu A1, A2, A3, A4 và A5) đưa vào vận hành ngày 2-9-2018.

Gói thầu 3A cầu Kỳ Lam được thảm nhựa để bù lún.

Trong quá trình vận hành khai thác tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, ở một số vị trí đầu cầu, cống xuất hiện hiện tượng lún đầu cầu, đầu cống. Nhằm đảm bảo giao thông êm thuận và an toàn giao thông, VEC yêu cầu các nhà thầu lên kế hoạch để thảm bù lún thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu cũng như sửa chữa các khiếm khuyết công trình trước khi hết thời gian bảo hành, đặc biệt gói thầu 3A (cầu Kỳ Lam) đã hết thời hạn 24 tháng bảo hành.

Theo VEC, trong quá trình thi công bù lún và khắc phục khiếm khuyết công trình sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc. "Nên khi lưu thông qua các vị trí đang thi công, đề nghị các tài xế lưu ý giảm tốc độ, quan sát các biển báo bố trí trên công trường nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông..." - VEC khuyến cáo.

Thời gian bắt đầu thi công từ ngày 27-11, dự kiến hoàn thành vào ngày 15 đến 20-12 (tùy thuộc vào điều kiện thời tiết).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm