Theo UBND quận Thủ Đức, công trình mini gắn mác nhà riêng lẻ nói trên do ông Lưu Nguyên Quảng và ông Lê Thành Trí làm chủ đầu tư (thuộc địa bàn phường Linh Đông).

Tháng 1-2018, UBND phường Linh Đông đã kiểm tra, phát hiện và báo cáo đến UBND quận về trường hợp hai công trình xây dựng của ông Lưu Nguyên Quảng và Lê Thành Trí có dấu hiệu hợp khối, sai nội dung giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Căn cứ nội dung báo cáo của UBND phường Linh Đông, qua kiểm tra hiện trạng thực tế và nắm bắt thông tin dư luận, thông tin trên các trang website mua bán, facebook, UBND quận Thủ Đức nhận thấy hai công trình xây dựng nêu trên đã đăng bán các căn hộ tại các công trình được cấp phép nhà ở riêng lẻ. UBND quận đã có các văn bản đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sau đó, Sở Xây dựng đã ban hành các quyết định xử phạt các công trình trên. "Căn cứ các quyết định xử lý công trình xây dựng vi phạm do Thanh tra Sở Xây dựng ban hành, hiện nay, UBND quận Thủ Đức đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ xong phần diện tích vi phạm theo nội dung các quyết định đã ban hành" - văn bản của quận Thủ Đức nêu rõ.

Đối với công trình xây dựng tại thửa 639 tờ 45 bản đồ địa chính phường Linh Đông, do ông Đỗ Trưởng Quyền và bà Đỗ Huệ Trinh làm chủ đầu tư, ngày 15-3-2018, UBND quận đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng hỗ trợ xử lý chuyển nhượng căn hộ mini trên địa bàn quận Thủ Đức và xử lý công trình xây dựng sai nội dung giấy phép.

Ngày 19-4-2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với bà Đỗ Huệ Trinh. Ngày 21-5-2018, UBND quận có văn bản đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục xử lý công trình vi phạm và yêu cầu Công an quận Thủ Đức hỗ trợ UBND phường Linh Đông có biện pháp ngăn chặn việc tổ chức thi công.

Trên cơ sở đó, UBND quận Thủ Đức đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan áp dụng các biện pháp ngăn chặn, chốt chặn không để chủ đầu tư tiếp tục thi công công trình vi phạm.

Đồng thời, UBND quận này đã thuê đơn vị lập phương án, giải pháp phá dỡ đối với công trình nêu trên và đã chuyển toàn bộ phương án phá dỡ đến Thanh tra Sở Xây dựng để thẩm định, phê duyệt theo đúng thẩm quyền.     

"Ngày 21-5, ông Đỗ Trưởng Quyền – bà Đỗ Huệ Trinh có đơn xin tự nguyện khắc phục hậu quả gửi đến UBND quận Thủ Đức, chủ đầu tư đang tiến hành tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm" - văn bản quận Thủ Đức nêu.

Tương tự, đối với công trình xây dựng vi phạm do bà Trương Thị Ngọc Hiếu làm chủ đầu tư tại đường số 8, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, ngày 15-3-2018, UBND quận đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng hỗ trợ xử lý chuyển nhượng căn hộ mini trên địa bàn quận Thủ Đức và xử lý công trình xây dựng sai nội dung giấy phép.

Nội dung văn bản cho hay UBND quận Thủ Đức nhận thấy công trình trên là công trình nhà ở riêng lẻ, việc chủ đầu tư đăng bán căn hộ là trái quy định pháp luật. 

Liên quan đến công trình trên, qua rà soát, UBND quận nhận thấy Thanh tra Sở Xây dựng đã có biên bản kiểm tra ghi nhận bà Trương Thị Ngọc Hiếu đã chấp hành thực hiện nội dung các quyết định do UBND TP và Thanh tra Sở Xây dựng ban hành.