Cụ thể, UBND TP.HCM giao Công an TP điều tra, xác minh việc ngăn chia tầng thương mại thành các căn hộ, chuyển nhượng bất hợp pháp tại chung cư Khang Gia; tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và có giải pháp đảm bảo an toàn PCCC tại chung cư này…

TP cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế và quận Tân Phú kiểm tra và đề xuất việc thu tiền liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đối với Công ty Khang Gia.

Đồng thời, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở cho các hộ dân sinh sống hợp pháp tại chung cư Khang Gia. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Ngoài ra, TP chấp thuận giải quyết theo kiến nghị xử lý của Sở Xây dựng. Cụ thể, TP giao quận Tân Phú chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thực hiện tháo dỡ các hạng mục vi phạm xây dựng tại chung cư Khang Gia theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND TP. Cũng như tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi phí bảo trì 2% theo Quyết định 1908/2019 của UBND TP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Khang Gia.

Cùng với đó, TP giao Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc quận Tân Phú thực hiện công tác cưỡng chế tháo dỡ, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho TP để biết và có ý kiến chỉ đạo; phối hợp quận Tân Phú tổ chức nghiệm thu chất lượng công trình theo quy định.