Vị trí Tổng giám đốc trước đó do ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh kiêm nhiệm trong gần 18 năm.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Bùi Ngọc Đức là thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn.

Ông Đức sinh năm 1976, trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, kỹ sư xây dựng. Ông có kinh nghiệm hơn 22 năm trong lĩnh vực xây dựng, quản trị doanh nghiệp, bất động sản.

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Bùi Ngọc Đức có thời hạn 5 năm, từ ngày 1-7-2020.

Theo ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh: “Việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tập đoàn cho ông Bùi Ngọc Đức vừa là cơ hội, cũng là thách thức để ông Đức có thể hoàn thành các mục tiêu mà HĐQT đặt ra trong 5-10 năm tới. Việc bổ nhiệm này đồng thời kiện toàn bộ máy tổ chức, dẫn dắt và xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có đạo đức, có trình độ chuyên môn cao, làm việc theo quy định pháp luật”.

Cũng trong sáng 1-7, Tập đoàn Đất Xanh đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao khi đã bổ nhiệm các vị trí Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng.

Như vậy, Ban Tổng giám đốc của Tập đoàn Đất Xanh hiện đang có 6 thành viên, bao gồm Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc.