Sở Xây dựng TP vừa có báo cáo gửi UBND TP về việc giao cho UBND các quận huyện quản lý và sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận huyện năm 2020.

Trong báo cáo, Sở cho biết trên địa bàn TP còn 9.446 căn hộ và 2.132 nền đất phục vụ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước chưa sử dụng.

Đồng thời, Sở kiến nghị TP giao UBND quận, huyện sử dụng 2.534 căn hộ và 1.365 nền gồm 1.087 căn hộ thuộc Chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tạm cư, tái định cư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 44 nền đất phục vụ tái định cư cho dự án Khu công nghệ cao.

Ngoài ra, 1.447 căn hộ và 1.321 nền đất còn lại dành để giải quyết tạm cư, tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích năm 2020.

Sở đề xuất cho các quận, huyện tiếp tục quản lý, sử dụng 1.057 căn hộ và 1.127 nền đất, điều chuyển bổ sung 1.476 căn hộ và 238 nền đất do Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, và 1 căn hộ do Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP quản lý.

Đồng thời, Sở kiến nghị bán đấu giá 5.050 căn hộ, 42 nền đất đã có chủ trương bán đấu giá và 108 căn hộ do quận quản lý không còn nhu cầu sử dụng cũng được đề xuất bán đấu giá.