Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc

Sau 2 tháng khởi động và bình chọn, Top 18 cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 chính thức lộ diện, gồm 05 bài thi do khán giả bình chọn và 13 bài thi do ban giám khảo lựa chọn.

Hội đồng ban giám khảo gồm: Nhà thiết kế thuận Việt, nhà thiết kế Linh San, hoa hậu H’Hen Niê và á hậu Lệ Hằng đã có buổi hội ý, làm việc cùng nhau để lựa chọn top các bài thi tốt nhất. Kết quả lựa chọn của ban giám khảo hoàn toàn độc lập với 05 bài thi được khán giả bình chọn nhiều nhất vòng online.

Điều bất ngờ là trang phục Bàn thờ dù đã từng gây tranh cãi dữ dội vẫn lọt top 5 bài thi được khán giả bình chọn. Sau đây là 5 bài thi do khán giả bình chọn.

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 1

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 2

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 3

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 4

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 5

Sau đây là 13 bài thi được ban giám khao lựa chọn.

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 6

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 7

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 8
 

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 9

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 10
 

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 11
 

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 12
 

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 13
 

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 14
 

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 15
 

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 16

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 17

Bất ngờ trang phục Bàn thờ vẫn lọt top Trang phục dân tộc ảnh 18

Top 18 sẽ có thời gian chuẩn bị trước khi bước vào vòng thuyết trình, trình bày ý tưởng và thuyết phục ban giám khảo lựa chọn vào Top 3 chung cuộc tiến hành vòng thực hiện sản phẩm.