Bắt nguyên Chủ tịch tập đoàn dầu khí Nguyễn Quốc Khánh

Chiều nay (8-12), tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thứ 18.
Tại phiên họp này, sau khi nghe Viện trưởng VKSND Tối cao đọc Tờ trình số 47/Ttr-VKSTC ngày 8-12-2017, trên cơ sở quy định của Hiến pháp nước CHXCHCN Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội…, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, tiến hành biểu quyết với tỉ lệ nhất trí cao thông qua Nghị quyết số 456/NQ-UBTVQH14 ngày 8-12-2017 “Về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng, đại biểu Quốc hội khóa XIV”.
Đồng thời tại phiên họp này, cũng trên cơ sở Tờ trình của VKSND Tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã biểu quyết với tỉ lệ nhất trí cao thông qua Nghị quyết số 457/NQ-UBTVQH14 ngày 8-12-2017 “Về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, đại biểu Quốc hội khóa XIV”.
Ông Nguyễn Quốc Khánh nguyên là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.