Từ khóa:

#bệnh nhân 1347
Tìm thấy 26 kết quả
Hoang mang... mình là F mấy của nhau?

Hoang mang... mình là F mấy của nhau?

(PLO)- Là F mấy thì cũng chờ F1 âm tính là xem như ra khỏi dòng F, đây là lời khuyên của bác sĩ sau khi rất nhiều người trở nên lo lắng thái quá vì tự cho mình là F3, F4, F5...