BHYT hộ gia đình bị cắt có khôi phục được không?

Sau đó, tôi được nhận vào làm tại một doanh nghiệp và có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và BHYT. Do tình hình dịch COVID-19 nên tôi chỉ làm ba tháng thì phải nghỉ việc.

Vừa rồi, tôi bị bệnh nên lấy thẻ BHYT hộ gia đình đi khám. Tuy nhiên, khi bệnh viện kiểm tra BHYT thì tôi mới biết thẻ của tôi đã bị cắt từ lúc đi làm.

Về phường hỏi thì tôi được hướng dẫn phải làm đơn xin khôi phục giá trị thẻ BHYT, vì theo quy định thì khi người lao động tham gia BHYT bắt buộc sẽ cắt BHYT hộ gia đình. Trường hợp của tôi, nếu tôi muốn tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình thì phải làm đơn. Xin hỏi phường hướng dẫn như vậy có đúng không, người tham gia BHYT hộ gia đình đã bị cắt thì làm thế nào để khôi phục giá trị thẻ?

Bạn đọc Nguyễn Oanh (TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định thì người tham gia BHYT hộ gia đình nhưng khi thuộc đối tượng BHYT bắt buộc (ký hợp đồng lao động tại doanh nghiệp) thì sẽ cắt thẻ BHYT hộ gia đình để được cấp thẻ theo doanh nghiệp.

Khi cắt thẻ BHYT hộ gia đình thì cơ quan BHXH sẽ báo cho doanh nghiệp nhằm thông báo đến người lao động biết để quay về đại lý nhận lại tiền thoái trả BHYT hộ gia đình. Trên thực tế, có nhiều người lao động không quan tâm vì thấy số tiền ít quá nên không thực hiện bước tiếp theo hoặc doanh nghiệp không thông báo cho người lao động.

Trường hợp này, nếu chị Oanh chưa nhận tiền thoái trả thì liên hệ cơ quan BHXH để được tính lại, cấp lại giá trị thẻ BHYT hộ gia đình. Nếu chị Oanh đồng ý tiếp tục tham gia thì cơ quan BHXH sẽ phục hồi thời gian tham gia BHYT hộ gia đình từ tháng 4-2020.

Hiện nay, người tham gia BHYT có thể đóng tiền gia hạn BHYT hộ gia đình trực tuyến qua hệ thống ngân hàng thẻ để được tiếp tục gia hạn.