Bổ sung 2 đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình là hình thức BHYT bắt buộc với tất cả thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện.

Để tham gia BHYT hộ gia đình thì toàn bộ số người có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm đăng ký tham gia BHYT phải cùng tham gia, kể cả người nhập khẩu nhờ theo Luật hộ tịch. Không tính người có tên trong hộ khẩu nhưng có giấy tạm vắng do UBND xã, phường cấp, người đã chết, người đã tách khẩu.

Bắt đầu từ 1-5-2020, theo Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi quy trình thu bảo hiểm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, BHYT hộ gia đình bổ sung 2 đối tượng tham gia:

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

- Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng không được ngân sách hỗ trợ đóng BHYT. 

Quyết định cũng bổ sung nhóm đối tượng tham gia BHYT do người sử dụng lao động đóng, gồm:

- Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội.

- Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong công an nhân dân.

- Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Hiện mức đóng BHYT hộ gia đình được áp dụng từ 1-1-2020 đến hết 30-6-2020 như sau:

- Người thứ 1: 67.050 đồng/tháng

- Người thứ 2: 46.935 đồng/tháng

- Người thứ 3: 40.230 đồng/tháng

- Người thứ 4: 33.525 đồng/tháng

- Người thứ  5 trở đi: 26. 820 đồng/tháng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm