Bí thư huyện bị kỷ luật vì không gương mẫu kê khai tài sản

Ngày 6-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Bí thư huyện bị kỷ luật vì không gương mẫu kê khai tài sản ảnh 1

Ông Hà Vũ Tuyến (bìa trái) và ông Lê Tiến Anh (bìa phải). Ảnh: Vanhien

Phiếu tín nhiệm rất thấp nhưng vẫn giới thiệu

Theo đó, kết quả kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh này cho thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020; ông Lê Tiến Anh, Bí thư Huyện ủy Sông Lô và ông Hà Vũ Tuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô có nhiều sai phạm.

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm quy chế làm việc; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác cán bộ; quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng; kiểm tra, giám sát và thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền.

“Giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm, luân chuyển và điều động cán bộ có nhiều người không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, không đúng quy trình, thủ tục theo quy định; cá biệt có trường hợp cán bộ số phiếu tín nhiệm rất thấp nhưng BTV Huyện ủy vẫn có nghị quyết giới thiệu bổ nhiệm” – kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nêu.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020 còn không chỉ đạo tổ chức thực hiện và thực hiện chưa đầy đủ các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền. Thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thiếu kiên quyết để cấp ủy cấp dưới xử lý kỷ luật đảng viên không đúng với tính chất, mức độ sai phạm dẫn đến đơn thư tố cáo kéo dài.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020 làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chưa gương mẫu trong kê khai tài sản

Với cương vị Bí thư Huyện ủy, là người đứng đầu Đảng bộ huyện, ông Lê Tiến Anh chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020.

Về cá nhân, ông Anh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; việc tổ chức họp thường trực Huyện ủy; việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Đặc biệt, Bí thư huyện Sông Lô chưa gương mẫu trong việc kê khai và sử dụng tài sản cá nhân; nghỉ ốm dài ngày không báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện (từ tháng 8-2015 đến tháng 6-2017), ông Anh đã để UBND huyện vi phạm trong việc tổ chức họp lãnh đạo; vi phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ quản lý một số trường học không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục theo quy định; vi phạm trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2016-2017, quản lý đầu tư xây dựng.

Theo thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối với ông Anh bằng hình thức cảnh cáo.

Trong khi đó, ông Hà Vũ Tuyến cũng được xác định đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra các vi phạm như: bổ nhiệm cán bộ quản lý một số trường học không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục theo quy định; vi phạm trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2018, quản lý đầu tư xây dựng; vi phạm trong việc tổ chức thi tuyển viên chức năm 2018 đã gây dư luận bức xúc, dị nghị... trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dẫn đến đơn thư tố cáo gây phức tạp tình hình ở địa phương.

Theo thẩm quyền Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật đối với ông Tuyến bằng hình thức cảnh cáo.

Tái định vị công nghiệp TP.HCM: Rất cấp thiết!

Tái định vị công nghiệp TP.HCM: Rất cấp thiết!

(PLO)- Nếu nhìn lại chặng đường hơn 50 năm qua, ngành công nghiệp TP.HCM tuy có nhiều đóng góp lớn nhưng đã bắt đầu đi vào giai đoạn lạc hậu, không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại.