Bình Dương đầu tư ba dự án thoát nước và xử lý nước thải

Dự án này đã được Bộ Kinh tế đối ngoại và Hợp tác phát triển Vương quốc Hà Lan chấp thuận tài trợ không hoàn lại theo chương trình ORIO (chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng) với mức 35% và vốn đối ứng của ngân sách tỉnh 65% tổng vốn đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án 894 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Bình Dương làm vốn đối ứng 580 tỉ đồng.

VŨ HỘI

UBKT Thành ủy TP.HCM kỷ luật 7 đảng viên

UBKT Thành ủy TP.HCM kỷ luật 7 đảng viên

(PLO)- UBKT Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bảy đảng viên có liên quan trong bốn vụ án xảy ra trên địa bàn TP.HCM thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.