Bình luận khoa học BLTTHS 2015: Công trình tâm huyết

BLTTHS 2015 được Quốc hội thông qua ngày 27-11-2015, có hiệu lực từ ngày 1-1-2018. Việc tìm hiểu những quy định của BLTTHS 2015, nhất là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung là yêu cầu cần thiết đối với cán bộ, công chức, nhất là trong ngành tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng và mọi công dân để đưa pháp luật tố tụng hình sự vào cuộc sống.

Cuốn sách có bố cục bám sát nội dung các chương, điều của BLTTHS 2015, phân tích, đối chiếu với thực tiễn thi hành pháp luật, cập nhật các văn bản hướng dẫn. Các điều luật được giải thích rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu. Cuốn sách giúp người đọc tìm hiểu, nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện tốt các quy định của bộ luật, nhất là đối với các quy định mới sửa đổi, bổ sung.

Bình luận khoa học BLTTHS 2015: Công trình tâm huyết ảnh 1

PGS-TS Nguyễn Hòa Bình (Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao) nhận định về cuốn sách: “Từ một số kết quả nghiên cứu và sự trải nghiệm trên các cương vị công tác khác nhau, các tác giả đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong quá trình ban soạn thảo và tổ biên tập xây dựng dự thảo BLTTHS năm 2015 trình các cơ quan thẩm định và Quốc hội thông qua. Các tác giả đã cố gắng diễn giải một cách cụ thể nhưng cô đọng tinh thần và nội dung của từng điều luật, giải quyết các tình huống phát sinh từ thực tiễn trong một cuốn sách viết khá công phu. Đây là một tác phẩm không chỉ có giá trị về mặt khoa học pháp lý mà còn mang tính thực tiễn cao mà các nhà nghiên cứu, các chủ thể tiến hành và tham gia tố tụng, các cán bộ trong cơ quan pháp luật và các sinh viên ngành luật có thể tham khảo trong quá trình công tác, học tập của mình”.