Bình Phước dự kiến thu ngân sách hơn 6.000 tỉ đồng

Theo bà, điều này đã giúp cho tình hình kinh tế-xã hội trong năm 2017 có nhiều bước tiến đáng khích lệ.

Theo đó, có 25/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 6,7%, tổng thu ngân sách ước đạt 5.400 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay và hoàn thành trước thời hạn ba năm chỉ tiêu thu ngân sách. Dự kiến thu ngân sách nhà nước năm 2018 sẽ đạt 6.000 tỉ đồng, tăng 15% so với dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh năm 2017 và dự kiến của Bộ Tài chính giao năm 2018.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội cơ bản đáp ứng nhiệm vụ đề ra, các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện kịp thời; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.