Từ khóa:

#Bình Tân
Tìm thấy 373 kết quả
Phơi quần áo ngay giữa cầu

Phơi quần áo ngay giữa cầu

(PLO)- Người dân tận dụng thành cầu làm nơi phơi quần áo. Mặc nhiên treo từ sáng đến chiều, nếu có bay xuống đường vẫn vô tư...