Bộ Công an đề nghị đưa hai dự luật vào chương trình

Sáng 16-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) phối hợp với Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết ông “rất sốt ruột” khi hai dự án do bộ này chủ trì soạn thảo chưa được đưa vào chương trình. Đó là Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

“Chúng tôi đã báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ QH. Thường vụ QH cũng đã cho ý kiến rồi, đặt ra lộ trình để làm luật rồi. Tuy nhiên, cho đến hôm nay vẫn chưa thấy có tên trong chương trình. Hiện hồ sơ cơ bản đã bước đầu đủ điều kiện để trình nhưng không biết vướng thủ tục hành chính ở đâu” - ông Tô Lâm nói.

Theo bộ trưởng, luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở rất quan trọng để vừa triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, đồng thời cùng với lực lượng dân quân tự vệ để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chính phủ đã thống nhất trình luật này cùng với Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Tuy nhiên, đến hôm nay chương trình xây dựng luật chỉ có Luật Giao thông đường bộ.

 “Một lần nữa, tôi tha thiết đề nghị tại cuộc họp hôm nay, các đồng chí thống nhất đề nghị tiếp tục báo cáo Ủy ban Thường vụ QH để chúng tôi trình hai dự án luật này” - ông Tô Lâm nói.

Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết lần họp Ủy ban Thường vụ QH gần đây, Bộ trưởng Tô Lâm có báo cáo vấn đề này khi xem xét các dự án luật khác có liên quan. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ QH cũng đề nghị Chính phủ và Bộ Công an phải trình hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. “Cho đến bây giờ, các cơ quan của QH, Thường vụ QH chưa nhận được hồ sơ về hai dự án luật từ Bộ Công an” - ông Uông Chu Lưu nói.

Bộ Nội vụ bị phê bình vì cử phó vụ trưởng đi họp

Bộ Nội vụ cử Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vũ Thuận đến báo cáo tiến độ xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nói: “Thực sự tôi rất tiếc và buồn. Đây là hội nghị giữa Chính phủ và Ủy ban Thường vụ QH triển khai nghị quyết của QH. Thông báo, lịch trình đã gửi từ trước nhưng tại sao tại hội nghị này Bộ Nội vụ là cơ quan gác cổng của Chính phủ về vấn đề tổ chức, bộ máy, cải cách hành chính mà chỉ cử cán bộ cấp vụ đi dự?”. 

Sau đó, ông đề nghị ông Thuận “về báo cáo bộ trưởng ý kiến của Thường vụ QH và tôi đại diện cho Ủy ban Thường vụ QH là phê bình”.