Từ khóa:

#ủy ban thường vụ quốc hội
Tìm thấy 381 kết quả
Xem xét sửa Luật Thủ đô vào năm 2023

Xem xét sửa Luật Thủ đô vào năm 2023

(PLO)- Báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về những nội dung chính sách đặc thù, có tính đột phá, vượt trội hơn cho Thủ đô Hà Nội so với quy định hiện hành.