Bộ Công Thương xin lùi thời gian sửa biểu giá điện sinh hoạt

Mới đây, Bộ Công Thương đã gửi đến Quốc hội báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Đề cập đến việc sửa biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, Bộ Công Thương cho biết ngày 30-12-2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có công văn gửi Bộ Công Thương báo cáo về Đề án "Cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện". Trên cơ sở báo cáo của EVN, Bộ Công Thương đã xây dựng các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Phương án này đã được lấy ý kiến các bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội, UBND và đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố, các tổ chức, hiệp hội...

Bộ Công Thương đã nhận được 130/154 ý kiến góp ý. Trong đó, đa số ý kiến thống nhất với phương án 5 bậc (kịch bản 1), theo đề xuất của Bộ Công Thương. 

Tuy nhiên, đến ngày 31-3, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời gian báo cáo phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt trong thời điểm hiện nay khi Chính phủ, các bộ, ngành đang tập trung ứng phó với dịch COVID-19.

Bộ Công Thương cho biết sau khi dịch được kiểm soát sẽ báo cáo phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt để tổng hợp vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ.