Bộ GD&ĐT công bố đề tham khảo thi THPT quốc gia 2017

Bạn đọc theo dõi đề thi theo từng môn dưới đây:

Đề thi thử nghiệm môn VĂN

Đề thi thử nghiệm môn TOÁN

Đề thi thử nghiệm môn GDCD 

Đề thi Khoa học tự nhiên - Môn thành phần: HÓA HỌC

Đề thi Khoa học tự nhiên - Môn thành phần: VẬT LÝ 

Đề thi Khoa học tự nhiên - Môn thành phần: SINH HỌC

Đề thi Khoa học xã hội - Môn thành phần: ĐỊA LÝ 

Đề thi Khoa học xã hội - Môn thi thành phần: LỊCH SỬ

Đề thi Ngoại ngữ - Môn TIẾNG ANH 

Đề thi Ngoại ngữ - Môn TIẾNG PHÁP

Đề thi Ngoại ngữ - Môn TIẾNG NGA 

Đề thi Ngoại ngữ - Môn TIẾNG ĐỨC 

Đề thi Ngoai ngữ - Môn TIẾNG NHẬT 

Đề thi Ngoại ngữ - Môn TIẾNG TRUNG 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm