Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019

Dưới đây là phổ điểm các môn truyền thống.

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 ảnh 1
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 ảnh 2
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 ảnh 3
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 ảnh 4
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 ảnh 5
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 ảnh 6
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 ảnh 7
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 ảnh 8
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 ảnh 9