Bộ LĐ-TB&XH 10 năm chưa xảy ra nhận quà sai quy định

Ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, cho biết từ năm 2006 đến 2015, đơn vị này đã tổ chức 42 cuộc thanh tra hành chính đối với đơn vị trực thuộc Bộ và ba cuộc kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sự nghiệp. Qua kết quả thanh tra, Bộ chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, vì vậy không có thiệt hại do tham nhũng gây ra và không có tài sản tham nhũng được thu hồi.

Bộ LĐ-TB&XH 10 năm chưa xảy ra nhận quà sai quy định ảnh 1

 Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao đều đã công bố kết quả 10 năm chưa phát hiện tham nhũng trong ngành mình.

Về tặng, nhận quà và trả lại quà tặng, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cho biết chưa xảy ra tình trạng sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà sai quy định. Tuy nhiên, theo Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, việc kê khai nhận quà và nộp lại quà tặng là một giải pháp khó thực hiện, phụ thuộc vào ý thức và sự tự giác của các cá nhân, chưa có biện pháp kiểm soát, vì vậy cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định về nhận và nộp quà tặng.