Bộ Quốc phòng trả lời cử tri Hà Nội về đất quốc phòng

Bộ Quốc phòng cho biết vừa nhận được kiến nghị của cử tri TP Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến.

Kiến nghị của cử tri có nội dung: Cử tri đề cập việc chuyển đổi đất quốc phòng sang đất dân sự có nguồn gốc lịch sử để lại. Cử tri cho rằng đất quốc phòng đã làm đầy đủ các thủ tục pháp lý, đã giao về cho UBND địa phương quản lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không nên tiến hành rà soát lại, gây xáo trộn đời sống nhân dân.

Bộ đội Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 406 chăm sóc vườn rau xanh nhằm cải thiện bữa ăn. Ảnh: QĐND

Theo cử tri, việc thống kê đưa vào bàn giao chỉ áp dụng đối với trường hợp chưa có quyết định thu hồi đất, chưa bàn giao về địa phương.

Từ đó, cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội phối hợp để hướng dẫn các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, sử dụng đất của địa phương.

Ngày 11-1-2021, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời cử tri. Theo đó, Bộ Quốc phòng cho hay: Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định: Đất quốc phòng không có nhu cầu sử dụng vào mục đích quốc phòng thì bàn giao cho địa phương quản lý.

Thực hiện quy định nêu trên, Bộ Quốc phòng đã có chủ trương và ban hành nhiều văn bản gửi địa phương để thống nhất trình tự, thủ tục bàn giao.

Trong đó ngày 26-12-2016, Bộ Quốc phòng đã ban hành Văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bàn giao các khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng đề nghị về hình thức tiếp nhận, bàn giao như sau: “Quá trình tiếp nhận, bàn giao thực hiện phương án chuyển giao nguyên trạng, đồng bộ (bao gồm hồ sơ, hiện trạng về đất đai, nhà ở, công trình công cộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật).

Trường hợp khi tiếp nhận, đơn vị bàn giao không lưu trữ được đầy đủ hồ sơ, giấy tờ pháp lý có liên quan về khu đất, nhà ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đề nghị cho tiếp nhận hiện trạng thực tế tại thời điểm bàn giao.

Các địa phương trong toàn quốc đã tích cực, phối hợp trong công tác tiếp nhận, bàn giao”; tuy nhiên, trong quá trình lập hồ sơ để tiến hành bàn giao một số khu gia đình trước đây bị thất lạc hồ sơ (do nhiều nguyên nhân khác nhau và lịch sử để lại), nên công tác quản lý cần phải bổ sung, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Việc địa phương sau khi tiếp nhận tiến hành rà soát là thuộc chức năng quản lý ngành và thẩm quyền của UBND các cấp.

Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng tại ngày 26-12-2016; ngày 16-5-2018, Liên sở Xây dựng-Tài nguyên môi trường của UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn về trình tự, thủ tục bàn giao các khu tập thể do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý cho UBND các quận (huyện, thị xã) tiếp nhận để tiếp tục quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung của Hướng dẫn trên thống nhất với đề nghị của Bộ Quốc phòng và lưu ý thêm: Trường hợp không có hồ sơ về đất thì Bên bàn giao nhà phải có văn bản ghi rõ lý do không có hồ sơ và chịu trách nhiệm về hồ sơ đất ở của khu tập thể để bàn giao.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm