Bổ sung hình thức tố cáo qua điện thoại

Qua thảo luận và kết quả lấy phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng hình thức tố cáo để phù hợp với sự phát triển của xã hội, đồng thời ghi nhận các hình thức tố cáo đã được quy định trong các luật khác như tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại.

Trình bày báo cáo một số vấn đề lớn về tiếp thu, chỉnh lý dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật (UBPL) Nguyễn Khắc Định cho biết như trên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Theo đại diện UBPL, việc tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại thực chất cũng chỉ là các phương thức thể hiện khác nhau của hai hình thức tố cáo mà dự thảo luật đã quy định là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp.

“Hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin đã trở nên phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong quản lý nhà nước. Do đó, không nên giới hạn hình thức thể hiện của đơn chỉ có văn bản giấy, hình thức thể hiện của tố cáo trực tiếp chỉ là gặp mặt trình bày bằng lời nói” - ông Định phân tích và khẳng định cho dù tố cáo bằng hình thức nào thì giai đoạn xử lý ban đầu các cơ quan chức năng đều phải xác minh rõ tên tuổi, địa chỉ người tố cáo cũng như nội dung tố cáo, để từ đó mới có căn cứ có giải quyết tố cáo đó hay không.

Cho ý kiến nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, người có thời gian công tác, đấu tranh phòng, chống nạn than lậu tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, dẫn thực tế tại Quảng Ninh cho hay nhiều người dùng “SIM rác” điện vào số điện thoại của cơ quan chức năng. Có thông tin chính xác nhưng cũng có thông tin kiểu “đánh trận giả” báo sai vị trí nhằm thực hiện khai thác than trái phép. “Chính vì vậy quá trình xử lý tin tố cáo qua điện thoại cần phải “lưu vết” để thẩm tra xác minh, xử lý” - ông Thanh nói.

Cùng ý kiến, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đề nghị: “Về tính khả thi thì phải có một bộ phận của cơ quan đơn vị tiếp nhận điện thoại 24/24 giờ, ghi đầy đủ thông tin để sau đó thẩm tra, xác minh. Do đó cần cân nhắc và quy định rõ hơn vì thực tế rất phức tạp mà nếu không nghe điện thoại là vi phạm”.

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng nhấn mạnh hình thức tố cáo qua điện thoại không phải là vấn đề mới và qua xác minh mới thụ lý giải quyết. Hơn nữa, luật này quy định rõ hơn chế độ trách nhiệm và chế tài đối với người cố tình tố cáo sai, lợi dụng tố cáo để vu khống, gây rối. Do đó, nhất trí bổ sung thêm hình thức này để tạo thuận lợi hơn cho người dân thực hiện quyền tố cáo.

Điều 18 dự thảo luật về hình thức tố cáo được chỉnh lý như sau:
1. Việc tố cáo được thực hiện bằng văn bản hoặc bằng lời nói.
2. Văn bản tố cáo bao gồm bản giấy, bản fax, thư điện tử.
3. Tố cáo bằng lời nói bao gồm: Người tố cáo trình bày trực tiếp bằng lời nói tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc với cá nhân có thẩm quyền; tố cáo qua điện thoại với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm