Bộ Tài chính bác đề xuất cấp phép cho Vietstar Airlines

Bộ Tài chính cho rằng hồ sơ của Vietstar Airlines vẫn chưa phù hợp tại Nghị định 30 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Cụ thể, theo Nghị định 30, vốn tối thiểu để thành lập hãng hàng không và duy trì kinh doanh vận chuyển hàng không có khai thác đến 10 máy bay là 700 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho đến ngày 31-12-2015 cho thấy vốn chủ sở hữu của Vietstar Airlines mới đạt 652,7 tỉ đồng. Với những cơ sở đó, Bộ Tài chính khẳng định Vietstar Airlines chưa đủ cơ sở để xác định đáp ứng yêu cầu về vốn để cấp phép hoạt động vận chuyển hàng không và đề nghị Bộ GTVT tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 30.

Pleiku: Người bán hoa rơi nước mắt đêm 30

Pleiku: Người bán hoa rơi nước mắt đêm 30

(PLO)-  Đến 22 giờ đêm 30, hàng chục tiểu thương bán hoa tại TP Pleiku vẫn chưa thu dọn được hàng hoa để về tụ họp với gia đình, bởi, hàng chục, hàng trăm chậu hoa vẫn chưa bán hết.