Bộ trưởng Bộ Y tế: Năm 2022 phòng chống dịch COVID-19 vẫn là nhiệm vụ hàng đầu

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa có trao đổi với báo chí về những vấn đề y tế trọng tâm trong năm 2022. Theo đó, toàn ngành vẫn phải tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện tất cả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời ngành y tế sẽ tiếp tục tiến hành cải cách và đổi mới cơ chế tài chính, tăng cường nhiều hơn cho y tế cơ sở, y tế dự phòng...

Người đứng đầu ngành y tế cho biết theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đại dịch COVID-19 không thể chấm dứt trước năm 2023 vì vậy với Việt Nam, công tác phòng chống dịch vẫn phải được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trước mắt và quan trọng.

Chiến lược chống dịch vẫn thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ là "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", trong đó chú trọng 3 vấn đề chính:

Thứ nhất, tiếp tục tăng bao phủ vaccine, nhất là với mũi 3 cho những đối tượng trên 18 tuổi; đảm bảo việc tiêm cho trẻ từ 12-18 tuổi và chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi.

Thứ hai, tiếp tục triển khai các biện pháp về y tế công cộng như 5K, trong đó biện pháp đeo khẩu trang là một trong những giải pháp quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19...

Thứ ba, tăng cường năng lực hệ thống y tế nhất là năng lực ứng phó với những ca bệnh diễn biến nhanh, tăng nặng... Tập trung xây dựng hệ thống y tế để đảm bảo đáp ứng mọi tình huống về y tế trong mọi bối cảnh, hoàn cảnh.

Về vấn đề được dư luận cũng như nhân viên y tế rất quan tâm trong năm 2021 đó là đãi ngộ đối với nhân viên y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan trình Chính phủ để có thể tăng chế độ phụ cấp, đãi ngộ đối với cán bộ y tế, nhất là đối với nhân viên y tế đi vào vùng dịch.

Bên cạnh đó, chú trọng chính sách đãi ngộ lâu dài, chính sách hỗ trợ, đãi ngộ cho y tế cơ sở, y tế dự phòng. Trong năm 2022, Bộ Y tế cũng sẽ tiếp tục tiến hành cải cách và đổi mới cơ chế tài chính, trong đó sẽ theo hướng tăng cường nhiều hơn đối với y tế cơ sở, y tế dự phòng nhằm đảm bảo hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời qua đó nâng cao thu nhập của nhân viên y tế, để họ yên tâm công tác.

Một trong những nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý trong năm 2022 là tăng cường kỷ cương, siết chặt quản lý về cấp phép, quản lý chất lượng, mua sắm đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế, đảm bảo công khai minh bạch, đúng theo quy định của pháp luật; nghiêm cấm lợi ích nhóm, tiêu cực trong mua sắm đấu thầu;

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức cũng như xây dựng cơ chế đảm bảo khách quan, công khai và minh bạch, hiệu quả đối với hoạt động của ngành.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.