BOT Cam Thịnh thu giá tự động không dừng

Đây là trạm thứ 20 trong tổng số 27 trạm thuộc dự án thu giá không dừng trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên được vận hành thương mại.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, theo lộ trình, đến năm 2019 toàn bộ các trạm thu giá trên toàn quốc phải áp dụng thu giá không dừng. Mục tiêu là để đảm bảo sự minh bạch của các dự án BOT về tổng mức đầu tư và minh bạch quá trình thu giá. Thực hiện chủ trương này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đẩy nhanh áp dụng thu giá không dừng, đến nay giai đoạn 1 của dự án đã sắp hoàn thành. Giai đoạn 2 Bộ GTVT sẽ lựa chọn thêm một số nhà đầu tư cung cấp dịch vụ thu giá tự động không dừng, đảm bảo tính công khai, tạo môi trường cạnh tranh cho các nhà đầu tư BOT có nhiều sự lựa chọn.

Hiện nay còn nhiều trạm BOT thu theo hình thức thủ công. Thời gian qua, một số người dân đã phản ứng về việc chưa minh bạch thu giá ở một số trạm. Đây là vấn đề Bộ GTVT cần giải quyết để tạo sự đồng thuận cho người tham gia giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm