Các đại biểu bàn về cấp hàm trong ngành công an

Chiều 6-11, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UVTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Các đại biểu bàn về cấp hàm trong ngành công an ảnh 1
Ông Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công an Nhân dân.

Ông Võ Trọng Việt cho biết về vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng ở các đơn vị thuộc Bộ, một số ý kiến tán thành với quy định của dự thảo luật, vì phù hợp với tổ chức bộ máy của công an theo tinh thần Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị.

Trong khi đó, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể vị trí cấp tướng như Luật CAND hiện hành đã được Bộ Chính trị chỉ đạo khi xây dựng Luật CAND năm 2014. Đồng thời, thống nhất và tương đương với quy định về sĩ quan cấp tướng trong Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể tiêu chí chức vụ cục trưởng và tương đương có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, số lượng vị trí có cấp bậc cấp hàm tướng.

Theo ông Võ Trọng Việt, vấn đề này trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý còn có ý kiến khác nhau. UBTVQH đã báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến.

UBTVQH thấy rằng thực hiện chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Công an đã triển khai thực hiện mô hình tổ chức mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có sự thay đổi lớn so với mô hình tổ chức theo quy định của Luật CAND năm 2014.

Việc điều chỉnh tổ chức, bộ máy của CAND cần có thời gian kiểm nghiệm, đánh giá và có thể tiếp tục điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Về nguyên tắc, luật này càng cụ thể thì càng dễ thực hiện.

UBTVQH đề nghị chỉ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng đối với các đơn vị thuộc Bộ; cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với giám đốc công an cấp tỉnh; quy định số lượng vị trí của từng cấp bậc hàm cấp tướng và giao UBTVQH quy định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm trung tướng, thiếu tướng như dự thảo Luật Tiếp thu, chỉnh lý.

Đối với cấp bậc hàm cao nhất của giám đốc công an tỉnh, một số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật. Tuy nhiên, một số ý kiến khác đề nghị bổ sung tiêu chí xác định Giám đốc Công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm tướng, có quy trình, điều kiện chặt chẽ.

Nhưng một số ý kiến khác nữa đề nghị quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với giám đốc công an cấp tỉnh, thành phố là đại tá, bảo đảm tương đương với quân hàm của chỉ huy quân sự địa phương theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

UBTVQH thấy rằng việc quy định giám đốc công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng là đúng nhu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công an cấp tỉnh hiện nay, cũng như phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng và tổ chức CAND theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh”.

Hiện nay bộ máy của công an tỉnh được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng thẩm quyền và thực hiện phân cấp mạnh xuống công an cấp tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

“Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo quy định số lượng và tiêu chí xác định vị trí giám đốc Công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng để bảo đảm chặt chẽ...” - ông Vũ Trọng Việt nhấn mạnh.

Các đại biểu Quốc hội đang thảo luận tại hội trường về các vấn đề trên…