Các địa phương để xảy ra kích động gây rối cần nghiêm túc kiểm điểm

Trả lời câu hỏi của các học viên về việc đấu tranh phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về câu hỏi bài học rút ra từ việc một số công nhân bị kích động đập phá, hủy hoại tài sản của doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, Chủ tịch nước nhấn mạnh các cấp, ngành, địa phương xảy ra vụ việc cần nghiêm túc kiểm điểm về công tác dự báo tình hình, nắm bắt thông tin từ cơ sở, cách thức xử lý vụ việc từ thời điểm manh nha. Chủ tịch nước cũng cho rằng nhận thức của đa số công nhân về chính trị, về văn hóa chưa theo kịp sự phát triển; bên cạnh đó, vai trò của các tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp còn nhiều bất cập.

AT