Cách chức trong Đảng nguyên TGĐ Công ty Cao su Đắk Lăk

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng khóa IX (nhiệm kỳ 2005-2010) và khóa X (nhiệm kỳ 2010- 2015) đối với ông Huỳnh Văn Khiết, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Đắk Lắk.
Ông Khiết bị kỷ luật vì trong thời gian giữ chức giám đốc công ty, ông đã vi phạm quy chế làm việc, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Ông còn độc đoán, chuyên quyền, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và các quy định trong đầu tư, xây dựng, tài chính.
Theo đó, ông tự ý quyết định cho Công ty TNHH Huỳnh Phước đầu tư xây dựng thêm một số công trình tại Trung tâm Du lịch Văn hóa - Sinh thái Bản Đôn khi không xin phép UBND tỉnh và không đúng các quy định của Luật Xây dựng. Ông còn góp vốn vào Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bản Đôn và góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Chỉ thun Đắk Lắk không đúng quy định của Bộ Tài chính.

Các vi phạm của ông Khiết là nghiêm trọng, gây thiệt hại vốn của Nhà nước, có biểu hiện vụ lợi, làm giảm uy tín của tổ chức đảng nên bị kỷ luật như trên.

Ngoài ra, tỉnh ủy Đắk Lắk cũng kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Cao su Đắk Lắk vì buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm trên.