Từ khóa:

#cách ly tại nhà
Tìm thấy 111 kết quả
Chuyên gia: Phải mạnh dạn bỏ việc cách ly không phù hợp

Chuyên gia: Phải mạnh dạn bỏ việc cách ly không phù hợp

(PLO)- Hiện nay Việt Nam đang thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về việc “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn thực hiện cách ly tập trung F1, F0, thực hiện những chính sách mang nặng tính zero COVID.