Cách nhận được bản điện tử giấy khai sinh, giấy kết hôn có mã QR

Từ ngày 18-2, theo Thông tư 01/2022 của Bộ Tư pháp, người dân có thể sử dụng bản điện tử giấy tờ hộ tịch (trong đó có giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn…) để thực hiện các thủ tục hành chính thay cho bản giấy.

Điều đặc biệt, theo Điều 9 Thông tư 01/2022, bản điện tử giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn có mã QR. Mã này là địa chỉ Internet dẫn tới dữ liệu, định dạng hình ảnh của giấy tờ hộ tịch tương ứng trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Cách nhận được bản điện tử giấy khai sinh, giấy kết hôn có mã QR ảnh 1

Mẫu bản điện tử giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn có mã QR quy định tại Thông tư 01/2022. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Đồng nghĩa, khi người dân xuất trình giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản điện tử, cán bộ làm thủ tục hành chính sẽ quét mã QR trên đó và biết được các thông tin chi tiết ghi trong loại giấy tờ này trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Trước thông trên, nhiều bạn đọc PLO bày tỏ thắc mắc: “Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có mã QR sẽ được cấp như thế nào?”.

Cần hiểu, bản điện tử của giấy tờ hộ tịch không phải mới được quy định trong Thông tư 01/2022, mà trước đây Nghị định 87/2020 đã có hướng dẫn về vấn đề trên.

Theo Điều 12 Nghị định 87/2020 (có hiệu lực ngày 15-9-2020), người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản, xác thực người dùng theo hướng dẫn.

Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác, đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật.

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến được cấp một mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được nhận kết quả đăng ký hộ tịch theo một trong các phương thức sau đây:

-         Nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch gửi qua thư điện tử, kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân đó.

-         Nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch gửi vào thiết bị số, thông qua phương pháp truyền số liệu phù hợp, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

-         Nhận kết quả là giấy tờ hộ tịch thông qua hệ thống bưu chính.

-         Nhận kết quả là giấy tờ hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Như vậy, cá nhân sẽ được nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch khi thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến. Bản sao điện tử sẽ được gởi qua thư điện tử, kho quản lý dữ liệu điện tử hoặc thiết bị số thông qua phương pháp truyền số liệu.