Cấm sao chép khi giải quyết thủ tục hành chính điện tử

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2020 về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 22-5 tới.

Theo đó, việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử (gọi tắt là người tiếp nhận, giải quyết TTHC) không được cản trở việc lựa chọn phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của tổ chức, cá nhân.

Cấm sao chép khi giải quyết thủ tục hành chính điện tử ảnh 1
Ảnh minh họa. Ảnh: VGP

Người tiếp nhận, giải quyết TTHC không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp giấy tờ, tài liệu bằng văn bản giấy để xác minh, kiểm tra đối với các thành phần hồ sơ đã được ký số và ghi nhận tính pháp lý trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Người tiếp nhận, giải quyết TTHC không được can thiệp trái phép vào quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử gồm: truyền, thu thập, xử lý, gửi hoặc thông báo kết quả xử lý hồ sơ, giao dịch thanh toán; can thiệp trái phép, làm sai lệch dữ liệu hồ sơ, giao dịch thanh toán, kết quả xử lý TTHC; tiết lộ thông tin, sao chép dữ liệu trái thẩm quyền.

Người tiếp nhận, giải quyết TTHC không được gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép danh tính điện tử của tổ chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, người tiếp nhận, giải quyết TTHC không được thực hiện các hành vi bị cấm khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trên môi trường điện tử.