Cán bộ xã có được chuyển sang làm công chức xã không?

Vì tôi nghe nói trường hợp này phải thi tuyển công chức như những người bình thường.

Bạn đọc Phương Ly (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Hiện nay việc tuyển dụng công chức cấp xã được tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc được tuyển dụng trong một số trường hợp đặc biệt. Những quy định này được điều chỉnh trong Nghị định 112/2011 và Nghị định 34/2019 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011).

Cụ thể, Điều 7 Nghị định 112/2011 quy định các chức danh công chức xã được tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển, trừ trường hợp đối với các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số... có thể thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển.

Theo Điều 21 Nghị định 112/2011, các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã bao gồm:

- Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trong nước hoặc đạt loại khá ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh cần tuyển dụng.

- Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất năm năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển.

- Công chức cấp xã được bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã thôi đảm nhiệm chức vụ, không trong thời hạn bị kỷ luật thì được xem xét, tiếp nhận trở lại.

Như vậy, nếu một người đã là cán bộ xã thì vẫn sẽ được xem xét, tiếp nhận trở lại vào công chức xã mà không cần thi tuyển.

Tuy nhiên, những người thuộc trường hợp này phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 13/2019/TT-BNV, chẳng hạn như từ 18 tuổi trở lên, tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm