‘Cần khách quan với giám đốc sở 30 tuổi’

“Qua kiểm tra, Bộ Nội vụ nhận thấy việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, không trái với chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chúng tôi thấy cần khách quan, công bằng trong việc này” - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn (ảnh) nói với Pháp Luật TP.HCM, ngày 6-10.

. Phóng viên: Ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho rằng ông Bảo học cao cấp chính trị là tương đương chuyên viên chính. Dư luận cho rằng hiểu như thế là không đúng bởi quy định hiện hành không cho phép phiên ngang kiểu đó được. Ý kiến của Bộ Nội vụ ra sao, thưa ông?

‘Cần khách quan với giám đốc sở 30 tuổi’ ảnh 1
 
+ Ông Trần Anh Tuấn: Nếu nói tốt nghiệp cao cấp chính trị tương đương chuyên viên chính là chưa chính xác. Đó chỉ là một trong các tiêu chuẩn của chuyên viên chính.

Tuy nhiên, Quyết định 82/2004 của Bộ Nội vụ có ghi một trong các tiêu chuẩn của chức danh giám đốc sở là “đạt tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên chính”, chứ không phải quy định “ở ngạch chuyên viên chính”. Qua kiểm tra, Bộ Nội vụ nhận thấy ông Bảo đã đạt đủ tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên chính theo Quyết định 82. Ông Bảo đã tốt nghiệp đại học phù hợp với lĩnh vực công tác; tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị và hành chính; thông thạo một ngoại ngữ, sử dụng thành thạo máy tính,...

. Muốn trở thành chuyên viên chính thì buộc phải thi, mà một trong những điều kiện dự thi là người đó phải có chín năm giữ ngạch chuyên viên. Ông Bảo chắc chắn không đủ điều kiện này, thưa ông?

+ Căn cứ vào quy định hiện hành thì ông Bảo đã đạt đủ tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên chính. Tuy nhiên, muốn được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính thì ông Bảo phải tham dự một kỳ thi nâng ngạch cạnh tranh theo quy định.

‘Cần khách quan với giám đốc sở 30 tuổi’ ảnh 2

Ông Lê Phước Hoài Bảo (bên phải) tại hội thao ngành Kế hoạch - Đầu tư khu vực duyên hải miền Trung năm 2015. (Nguồn: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam)

Đúng là trước đây, theo Quyết định 82/2004 thì thời gian giữ ngạch chuyên viên phải là chín năm mới đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính. Nhưng tới nay, theo Thông tư 11/2014 của Bộ Nội vụ thì thời gian giữ ngạch chuyên viên chỉ cần năm năm là đủ điều kiện về thời gian để tham dự kỳ thi nâng ngạch. Thời gian công tác của ông Bảo tới nay là tám năm, như thế đã thừa điều kiện này.

. Thưa ông, một trong những tiêu chí bổ nhiệm giám đốc sở là ứng viên phải có ít nhất ba năm quản lý chuyên ngành. Ông Lê Phước Hoài Bảo có lẽ chưa đủ tiêu chuẩn này, vì trong quá trình công tác ông Bảo được luân chuyển nhiều vị trí. Ông giải thích thế nào?

+ Đúng là trong thời gian công tác vừa qua ông Bảo được luân chuyển nhiều vị trí. Nhưng các vị trí đã trải qua đều gắn với chuyên ngành kế hoạch-đầu tư.

Cụ thể, từ năm 2008 đến 2009, ông Bảo là phó giám đốc phụ trách tài chính đầu tư của Công ty Philand. Từ 2009 đến 2010 và từ 2012 đến 2014, ông Bảo phụ trách kế hoạch dự án thành phần của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Từ 2014 đến 2015, ông Bảo là phó chủ tịch phụ trách xúc tiến đầu tư, đối ngoại và các lĩnh vực kinh tế hạ tầng.

Vì vậy, khi được bổ nhiệm phó giám đốc sở hoặc giám đốc sở, ông Bảo đã đáp ứng tiêu chí có ba năm quản lý chuyên ngành.

. Xin cám ơn ông.

Qua kiểm tra, đoàn công tác nhận thấy công tác bổ nhiệm, giới thiệu, luân chuyển cán bộ của Quảng Nam trong thời gian qua đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; tuân thủ quy trình thủ tục; hồ sơ lý lịch rõ ràng và đầy đủ. Hiện nay không ít cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, trình độ năng lực, kinh nghiệm đã được bổ nhiệm vụ trưởng, vụ phó hoặc các chức vụ khác tương đương ở nhiều cơ quan nhà nước. Trường hợp của ông Bảo không phải ngoại lệ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ TRẦN ANH TUẤN