Từ khóa:

#Thứ Trưởng
Tìm thấy 380 kết quả
Bộ Ngoại giao có thêm một Thứ trưởng

Bộ Ngoại giao có thêm một Thứ trưởng

(PLO)- Bà Nguyễn Minh Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Chung tay làm sạch môi trường mạng

Chung tay làm sạch môi trường mạng

(PLO)- Lãnh đạo, các chuyên gia ngoài việc nêu các biện pháp pháp lý, kỹ thuật... thì còn kêu gọi người dùng ý thức hơn trong việc sử dụng mạng xã hội.
Nhân sự mới Bộ Tài chính

Nhân sự mới Bộ Tài chính

(PLO)- Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng

Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng

(PLO)- Hai tân Thứ trưởng Lê Tấn Tới, Lê Quốc Hùng xét về tuổi là đủ điều kiện để xem xét giới thiệu ứng cử vào Trung ương ở đại hội sắp tới.