Cần Thơ cho mở lại karaoke, quán bar, vũ trường từ 13-3

Ngày 12-3, UBND TP Cần Thơ ký công văn về việc hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (karaoke, massage, quán bar, vũ trường) gửi Giám đốc các Sở Y tế, Văn hóa – Thể thao và du lịch, Chủ tịch UBND quận, huyện.

Theo công văn, sau khi xem xét tờ trình của Sở Y tế về hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, Chủ tịch UBND TP có ý kiến, để đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đồng ý mở lại hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (karaoke, massage, quán bar, vũ trường) từ ngày 13-3.

Cạnh đó, Chủ tịch UBND TP giao cho Giám đốc các Sở Y tế, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND quận, huyện theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn chủ cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Đồng thời xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.