Cần Thơ có quy định mới về diện tích đất tối thiểu được tách thửa

(PLO)-  UBND TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định, trong đó đưa ra các quy định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất khác với những quy định trước đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 16 quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất.

Cần Thơ ra quy định mới về diện tích tối thiểu tách thửa đất trồng cây lâu năm ở các phường, thị trấn (trừ quận Ninh Kiều) là từ 300 m2 trở lên. Ảnh: NHẪN NAM

Cần Thơ ra quy định mới về diện tích tối thiểu tách thửa đất trồng cây lâu năm ở các phường, thị trấn (trừ quận Ninh Kiều) là từ 300 m2 trở lên. Ảnh: NHẪN NAM

Quyết định quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất bao gồm đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, đất nông nghiệp (trồng cây lâu năm, trồng lúa, trồng cây hàng năm khác, nuôi trồng thủy sản) và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân… Quyết định cũng nêu chi tiết về các trường hợp không áp dụng.

Cụ thể, đối với đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa tại các phường, thị trấn là từ 40 m2 trở lên, tại các xã là từ 60 m2 trở lên. Ngoài điều kiện diện tích thì các thửa đất được tách phải có kích thước bề rộng và chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 4m.

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa từ 200 m2 trở lên, có kích thước bề rộng, chiều sâu của thửa đất lớn hơn hoặc bằng 4 m…

Đối với đất nông nghiệp, tại quận Ninh Kiều, đất trồng cây lâu năm thì diện tích tối thiểu được tách thửa là 150 m2 trở lên; đất trồng lúa, cây hàng năm khác, và nuôi trồng thủy sản thì diện tích tối thiểu được tách là từ 1.000 m2 trở lên.

Ở các quận, huyện còn lại, đất trồng cây lâu năm tại các phường, thị trấn thì diện tích tối thiểu được tách là từ 300 m2 trở lên, tại các xã thì diện tích tối thiểu là từ 600 m2 trở lên; Đối với đất trồng lúa, cây hàng năm khác và nuôi trồng thủy sản thì diện tích tối thiểu tách thửa là từ 1.000 m2 trở lên.

Ngoài ra, quyết định còn quy định về tách thửa đối với các trường hợp thửa đất có nhiều mục đích sử dụng; Xử lý các trường hợp cá biệt; Quy định chuyển tiếp…

Quyết định 16 có hiệu lực từ ngày 15-6-2022, thay thế Quyết định số 19/2014 của UBND TP quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và Quyết định số 05/2017 của UBND TP quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Bạn đọc có thể xem toàn văn Quyết định số 16 và tải quyết định tại đây:

QD.UB tách thửa đất 2022.pdf

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm