Cần Thơ: Đơn vị, cá nhân thuộc 1 quận truy nộp gần 600 triệu

Thanh tra TP Cần Thơ vừa công bố thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Ô Môn từ năm 2017-2019.

Theo thông báo, ngoài những hạn chế, thiếu sót, thì Thanh tra TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan truy nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Trong đó, thu hồi về tài chính gần 260 triệu, về xây dựng thu hồi hơn 334 triệu.

Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP  Cần Thơ chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Ô Môn tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.