Cần Thơ phê duyệt 4 gói thầu thuốc trị giá hơn 687 tỉ

UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 phục vụ điều trị tại các cơ sở y tế TP Cần Thơ.

Cần Thơ phê duyệt 4 gói thầu thuốc trị giá hơn 687 tỉ ảnh 1
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 của UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm bốn gói thầu trị giá hơn 687 tỉ đồng. Cụ thể, gói thầu 1 là biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, trị giá hơn 100 tỉ; Gói thầu 2 là thuốc Generic trị giá hơn 506,6 tỉ; Gói thầu 3 là thuốc dược liệu/cổ truyền trị giá hơn 12,7 tỉ; Gói thầu 4 là vắc xin trị giá hơn 67,8 tỉ.

Theo quyết định, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn, hai hồ sơ, xét thầu theo mặt hàng. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý 4-2020. Loại hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đến ngày 6-1-2022 đối với danh mục thuốc đấu thầu cấp địa phương, và từ ngày 1-1-2021 đến ngày 6-1-2022 đối với danh mục thuốc đấu thầu cấp quốc gia.

Nguồn vốn thực hiện là từ nguồn thu bảo hiểm y tế, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp lý khác.