Cao tốc xuất hiện ổ gà: VEC kỷ luật hàng loạt tập thể, cá nhân

Theo đó, VEC cảnh cáo bốn đơn vị gồm ban điều hành liên danh nhà thầu gói 4, ban điều hành liên danh nhà thầu gói 6, Ban quản lý dự án Đà Nẵng-Quảng Ngãi, ban điều hành quản lý khai thác đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (VECS).

VEC hoàn thành việc sửa chữa mặt đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Đồng thời, VEC cũng cảnh cáo năm cá nhân gồm giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói 4, giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói 6, cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói 4 (đoạn Công ty Tuấn Lộc thi công), cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói 6 (đoạn Tổng Công ty Thành An thi công), phó giám đốc kiêm đội trưởng đội vận hành và bảo trì ban điều hành đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (VECS). Riêng giám đốc Ban quản lý dự án Đà Nẵng-Quảng Ngãi bị tạm đình chỉ công tác.

Liên quan đến dự án, theo lãnh đạo VEC, các hạng mục thi công tại hiện trường được kiểm soát bởi các hệ thống quản lý chất lượng theo khung tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu của dự án được Bộ GTVT phê duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án, các yêu cầu của hợp đồng và các quy định hiện hành.

Cụ thể, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu được tư vấn giám sát (TVGS) phê duyệt. Các phòng thí nghiệm hiện trường của nhà thầu được tư vấn giám sát, chủ đầu tư xem xét, chấp thuận. Tư vấn giám sát quản lý trực tiếp chất lượng thi công của các nhà thầu. Riêng đoạn WB có thêm phòng thí nghiệm độc lập của TVGS. Tư vấn gói thầu CS2 thực hiện việc kiểm soát, đánh giá chất lượng thông qua các thí nghiệm và kiểm soát độc lập tại hiện trường.

Ngoài ra, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước còn chỉ định đơn vị kiểm định độc lập để phục vụ công tác kiểm tra chất lượng của hội đồng (gói thầu KC1).

Đối với công tác quản lý chất lượng, VEC đã kiểm tra và phê duyệt vật liệu nguồn cho từng gói thầu. Kiểm tra vật liệu được huy động đến công trường theo tần suất được chỉ dẫn kỹ thuật quy định. Tất cả thí nghiệm kiểm tra đều được thực hiện tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn được TVGS và Ban quản lý dự án phê duyệt.

Về kiểm tra thi công, nghiệm thu hiện trường, VEC khẳng định tất cả phần việc trước khi tiến hành thi công đều được TVGS kiểm tra chặt chẽ về thiết bị, thi công thử trước khi thi công đại trà. Các công đoạn thi công đều được kiểm tra và nghiệm thu theo đúng quy định. Các ý kiến kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đều được triển khai yêu cầu TVGS và nhà thầu khắc phục kịp thời.  

Về công tác quan trắc, VEC khẳng định tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu. Khi đạt các yêu cầu kỹ thuật về xử lý đất yếu (có các báo cáo kết quả quan trắc tính toán đạt độ lún dư, độ cố kết) mới cho phép dỡ tải để thi công các lớp tiếp theo. Các sự cố hoặc khiếm khuyết về chất lượng công trình nếu có đều được kịp thời xem xét, xử lý theo các giải pháp kỹ thuật cho phép, bảo đảm đúng các quy định kỹ thuật. Các thay đổi thiết kế hoặc phát sinh khối lượng được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

“Trong suốt quá trình thi công, dự án cũng đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước (3-6 tháng/lần), tư vấn kiểm định độc lập thường xuyên kiểm tra, đánh giá, chấn chỉnh về chất lượng thi công công trình...” - lãnh đạo VEC khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm