Cấp lại thẻ BHYT bị hỏng, mất qua cổng dịch vụ công

Vừa rồi tôi được biết cả nước đồng loạt triển khai cổng dịch vụ công quốc gia.

Một trong những thủ tục người dân được thực hiện qua cổng này thì có thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi bị hỏng, mất. Cho tôi hỏi cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) giải quyết hồ sơ theo quy trình như thế nào và người dân cần làm thủ tục ra sao để được cấp lại thẻ BHYT.

Bạn đọc Nguyễn Thị Hoa (TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Ngày 11-12, BHXH TP.HCM có Công văn số 2882/BHXH-CST với nội dung cấp thẻ BHYT do hỏng, mất với cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, những trường hợp cấp thẻ lại BHYT do hỏng, mất thì người dân có thể thực hiện giao dịch điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Tình nguyện viên hướng dẫn người bệnh làm thủ tục khám bằng bảo hiểm y tế ở Bệnh viện nhân dân Gia Định. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về phương thức giải quyết hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Người tham gia BHYT sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn để lập mẫu TK1-TS (điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn).

Bước 2: Người tham gia nhận: Thông báo xác nhận nộp hồ sơ BHXH điện tử; thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả tại địa chỉ thư đã đăng ký hoặc tại cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Bước 3: Phòng (bộ phận) cấp sổ, thẻ sẽ thực hiện các bước:

- Nhận hồ sơ của người tham gia từ phần mềm tiếp nhận hồ sơ.

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý.

Trường hợp hồ sơ kê khai không đúng, không đủ hoặc không đủ điều kiện giải quyết thì lập phiếu trả lời và ghi chú nội dung đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh để thông báo cho người tham gia biết.

Trường hợp dữ liệu trên chương trình quản lý và hồ sơ khớp đúng và đủ điều kiện giải quyết thực hiện thì cập nhật dữ liệu cấp lại thẻ BHYT trên chương trình quản lý.

- In thẻ BHYT, in hai danh sách cấp thẻ BHYT, ký xác nhận, trình lãnh đạo ký, đóng dấu; một biên bản giao nhận thẻ BHYT, ký vào “đại diện bên giao”.

- Cập nhật tình trạng hồ sơ vào phần mềm và chuyển thẻ BHYT,…

Bước 4: Bộ phận trả kết quả hồ sơ: Tiếp nhận hồ sơ từ phòng (bộ phận) cấp sổ, thẻ cập nhật vào phần mềm; tiến hành chuyển kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu điện để trả cho người tham gia và xác nhận giao nhận trên phần mềm.

Thời gian giải quyết và trả kết quả trong vòng hai ngày làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm