Rưng rưng tháng ngày tôi đi làm tình nguyện viên

Rưng rưng tháng ngày tôi đi làm tình nguyện viên

(PLO)- Ban ngày, tôi làm những việc như phát nhu yếu phẩm cho từng nhà, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ điểm tiêm vaccine. Buổi tối, tôi nhập danh sách tiêm vaccine, danh sách người dân được nhận trợ cấp tại nhà.