Cáp ngầm xuyên biển đã nối điện cho xã đảo TP.HCM

Dự án xây mới tuyến cáp ngầm 22 kV vượt biển đưa nguồn điện lưới quốc gia ra xã đảo có tổng mức đầu tư khoảng 170 tỉ đồng. Dự án xây dựng hai trạm ngắt 22 kV, một tại bờ thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), một phía bờ xã Thạnh An và mạch cáp ngầm 22 kV dưới biển dài gần 6 km nối hai trạm ngắt vừa nêu. Ngoài ra trên cạn cũng có một mạch cáp ngầm chuyên dụng 22 kV, tuyến cáp quang 110 kV dẫn điện từ Cần Giờ đến trạm ngắt Cần Thạnh (để truyền điện xuyên biển qua xã đảo Thạnh An) và thiết bị giám sát nhiệt độ cho tuyến cáp biển… Theo ông Bảo, dự án đã được hoàn thành và người dân ở xã đảo Thạnh An hiện đã có điện lưới quốc gia để sử dụng, mở ra cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh và dịch vụ hậu cần nghề cá.

M.PHONG