EVN công bố hệ sinh thái số EVN- EVNCONNECT

EVN công bố hệ sinh thái số EVN- EVNCONNECT

(PLO)- Hệ sinh thái số EVN - EVNCONNECT gắn liền với 5 lĩnh vực chuyển đổi số là quản trị nội bộ, đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh - dịch vụ khách hàng, viễn thông - công nghệ thông tin.