Làm luật thế không bị chê trách mới lạ!

Làm luật thế không bị chê trách mới lạ!

Tiếp sau Nghị định 94/2012 về sản xuất, kinh doanh rượu đang có hiệu lực thi hành thì giờ Bộ Công Thương đang soạn thảo dự thảo nghị định về sản xuất và kinh doanh bia để trình Chính phủ ban hành trong năm 2014.