Cháu đích tôn có được chia thừa kế?

Mẹ tôi có 10 người con nhưng đều đã có gia đình riêng và sống nơi khác nên chúng tôi dự định bán nhà chia làm 10 phần bằng nhau. Ngoài ra, mẹ tôi cũng có cháu nội đích tôn thì có chia thêm phần cho đứa cháu nội này hay không?

Lê Văn Quân (quan..@gmail.com)

Luật sư TRẦN NGỌC QUÝ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 676 BLDS (về người thừa kế theo pháp luật) thì:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c. Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì số tiền bán nhà của mẹ bạn chỉ chia đều cho 10 người con (nếu bạn không còn ông, bà ngoại) theo hàng thừa kế thứ nhất. Còn cháu nội là hàng thừa kế thứ hai nên không được hưởng (trừ khi những người thừa kế đồng ý chia).

KIM PHỤNG ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm