Chạy thêm tàu dịp giỗ Tổ Hùng Vương 2019

Theo Công ty CP VT Đường sắt Sài Gòn, hiện nay đã bắt đầu bán vé phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Được biết trong dịp này, ngoài những đôi tàu chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty còn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại các ngày từ 11-4 đến 15-04.

Cụ thể, ngày 11-04, mác tàu SNT4 từ Sài Gòn đi Nha Trang, xuất phát lúc 22 giờ 20 phút và đến nơi 7 giờ 15 phút.

Ngày 12-04, Sài Gòn đi Nha Trang có các chuyến SNT4, SNT6, SNT8 theo thứ tự các giờ 22 giờ 20 phút, 22 giờ 50 phút và 23 giờ 20 phút. Cùng ngày, chuyến Sài Gòn đi Quy Nhơn (mác tàu SQN2) xuất phát từ 21 giờ 25.

Ngày 13-04, Sài Gòn đi Phan Thiết (mác tàu SPT6) xuất phát lúc 8 giờ 20 phút.

Ngày 14-04, Nha Trang đi Sài Gòn (mác tàu SNT3) xuất phát lúc 21 giờ 35 phút.

Ngày 15-04, Phan Thiết đi Sài Gòn (mác tàu SPT5) đi lúc 15 giờ 35 phút. Chuyến Nha Trang đi Sài Gòn có các tàu xuất phát theo các giờ sau: SNT3 lúc 21 giờ 35, SNT5 lúc 12 giờ 40, SNT7 lúc 27 giờ 25. Cùng ngày, chuyến Quy Nhơn đi Sài Gòn xuất phát lúc 17 giờ 30.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách hai dịp lễ, hành khách có thể mua vé tại các nhà ga, cửa vé, đại lý của Ngành đường sắt. Hoặc mua qua website www.dsvn.vn và vetau.com.vn. Hiện nay, Công ty CP VT Đường sắt Sài Gòn cũng sẽ nhận vé mua qua ứng dụng ví điện từ Momo, ViettelPay.